Witryna korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.
PARTNERZY
Adwokat  Janusz Gałkowski
Adwokat  Tomasz Raczek
Adwokat  Mateusz Stanisławek

Oferta

  Spółka Partnerska - "GAŁKOWSKI, RACZEK I PARTNERZY ADWOKACI I RADCY PRAWNI" świadczy zarówno doraźną pomoc prawną jak i stałą obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

             Spółka Partnerska oferuje pełny zakres usług w obszarze szeroko rozumianego

                        -  prawa cywilnego,

                        -  prawa gospodarczego,

                        -  prawa karnego

                        - oraz prawa administracyjnego        

na wszystkich etapach postępowania przed Sądami powszechnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej i samorządowej na terenie Polski we wszystkich instancjach, a także składanie kasacji/skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, a ponadto skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, również w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w tym zakresie.

   Wychodząc naprzeciw naszym klientom, oferujemy w szczególności: udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach klientów, dokonywanie interpretacji przepisów prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie klientów  przed Sądami oraz organami władzy i administracji publicznej, sporządzanie pism procesowych również dla osób nie korzystających z zastępstwa procesowego, prowadzenie negocjacji w sprawach nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.


          Cennik usług i zasady rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego, gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System rozliczeń godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

     Wynagrodzenie za usługi prawne jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Spółka Partnerska Adwokatów: „Gałkowski Raczek i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni”  jako administrator (Zleceniobiorca) danych osobowych przekazanych od  Klienta (Zleceniodawcy) – jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu zawarcia oraz wykonania postanowień zawartej umowy, a także w celu realizacji przez administratora uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę postanowień umowy oraz w celu przesyłania informacji handlowej.

Na podstawie odrębnie udzielonych przez Zleceniodawcę zgód dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług prawnych. 

 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.